Chia sẻ file thiết kế nhà bằng autocad P2

Tiếp tục phần 2 mình xin chia sẻ file thiết kế nhà bằng autocad mới cho các bạn nào cần

Sau đây là 1 số hình ảnh demo khi các bạn vẽ lên hình trên 3D

Các bạn có thể tải file tại đây File 1

Các bạn có thể tải file tại đây File 2

Các bạn có thể tải file tại đây File 3

chia-se-file-thiet-ke-nha-bang-autocad

chia-se-file-thiet-ke-nha-bang-autocadHình ảnh xem trước file mặt trước của trước khi lên 3D

chia-se-file-thiet-ke-nha-bang-autocad-p2

Hình ảnh file 2 xem trước,trước khi lên 3D

chia-se-file-thiet-ke-nha-bang-autocad-p2

Hình ảnh file 3 xem trước trước khi lên 3D

chia-se-file-thiet-ke-nha-bang-autocad-p2

Hình ảnh file xem trước 4 mặt trước của trước khi lên 3D chia-se-file-thiet-ke-nha-bang-autocad-p2

Hình ảnh file xem trước 5 mặt trước của trước khi lên 3D

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.