Khóa học Autocad

Khóa học Autocad
Đánh giá bài viết

NỘI DUNG KHÓA HỌC AUTOCAD

Phần 1: Giới thiệu cơ bản về phần mềm

 • Hướng dẫn chi tiết cài đặt phần mềm
 • Hướng dẫn làm quen với giao diện
 • Cấu hình thiết lập khai báo cơ bản trong AutoCad
 • Chức năng một số phím đặc biệt
 • Hướng dẫn tạo File mới trong cad
 • Cách lưu bản vẽ
 • Thiết lập layer, dim, text tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ cơ bản về hệ toạ độ
 • Các phương pháp xác định toạ độ

Phần 2: Làm việc với phần mềm, công cụ trong phần mềm

 • Hướng dẫn cách đổi lệnh tắt để vẽ nhanh hơn
 • Các công cụ hỗ trợ bắt điểm để vẽ đối tượng (Grid và Snap, Ortho Mode và Polar Tracking, Dynamic Input…)
 • Hiệu chỉnh đối tượng sử dụng các công cụ (Move, Copy, Rotate, Offset và Mirror,Polar Array…)
 • Làm việc với Layers để quản lý các đối tượng
 • Cách Hatch, Dim nhiều tỉ lệ trong bản vẽ.
 • Thực hành lệnh ghi, hiệu chỉnh văn bản, kích thước, tô vật liệu khi sử dụng Block….

Phần 3: Quản lý và hiệu chỉnh bản vẽ kỹ thuật với AutoCad

 • Quản lý bản vẽ với lệnh XREF khi đưa vào bản vẽ
 • Tạo Template mới và cách sử dụng Template
 • Hướng dẫn sử dụng thư viện Auto lisp, Hatch Support để hiệu chỉnh và thiết lập bản vẽ
 • Phương pháp đổi lệnh tắt trong autocad
 • Sử dụng Block Attibute, Block Dynamic trong AuToCad.
 • Hướng dẫn lệnh tạo khối cho Block
 • Lệnh chèn Block vào bản vẽ Insert
 • Phương pháp đổi lệnh tắt
 • Hướng dẫn sử dụng Annotative chon Dim, Text, Hatch và Block trong làm tỷ lệ bản vẽ

Phần 4: Thực hành, hoàn thiện 1 bản vẽ kỹ thuật

 • Hướng dẫn hoàn thiện bản vẽ hệ thống đường điện
 • Thể hiện bản vẽ thi công thực tế
 • Thực hành vẽ các bản vẽ đồ vật, chi tiết máy
 • Hoàn thiện hệ thống bản vẽ cấp thoát nước
 • Thực hành vẽ phối cảnh khung bao cho bản vẽ
 • Test sản phẩm đạt yêu cầu tốt nghiệp và trao chứng nhận

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN