ĐÀO TẠO DẠY KÈM 1:1 ĐỒ HOẠ TẠI NHÀ VÀ ONLINE

Khóa thiết kế đồ họa

Khóa học CorelDraw

Khóa học Sketchup

Mục lục bài viết

Chi tiết Setting vật liệu trên 3ds max

1. Setting vải xuyên sáng 1 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

2. Setting rèm xuyên sáng 2 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

3. Setting vải xuyên sáng 3 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

4. Setting vải xuyên sáng 4 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max
Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

5. Setting vải coton trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

6. Setting vải nhung trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

7. Setting vải kèm hoa văn kết hợp màu sắc 4 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

8. Setting vải kết hợp hoa văn trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

9. Setting vải 5 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

10. Setting vải 6 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

11. Setting vải coton 2 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

12. Setting vải nhung 2 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

13. Setting vải nhung 3 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

14. Setting vải 7 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

15. Setting vải lông xù trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

16. Setting vải xuyên sáng 2 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

17. Setting vật liệu kim loại vàng trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

18. Setting vật liệu kim loại bẩn trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

19. Setting vật liệu kim loại vàng nhám trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

20. Setting vật liệu kim loại màu trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

21. Setting vật liệu kim loại màu 2 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

22. Setting vật liệu kim loại vàng 24k trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

23. Setting vật liệu kim loại màu bạc trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

24. Setting vật liệu nước trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

25. Setting vật liệu kim loại vàng sần trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

26. Setting vật liệu nhựa sần trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

27. Setting vật liệu nhựa màu trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

28. Setting vật liệu bóng trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

29. Setting vật liệu trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

30. Setting vật liệu bóng trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

31. Setting vật liệu trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

33. Setting vật liệu màu nâu trong trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

34. Setting vật liệu màu đen trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

35. Setting vật liệu dạ quang màu vàng trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

36. Setting vật liệu dạ quang màu 1 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

37. Setting vật liệu dạ quang màu 2 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

38. Setting vật liệu dạ quang màu 3 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

39. Setting vật liệu dạ quang màu 4 trong 3ds max

Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max
Chi Tiết Setting Vật Liệu Trên 3Ds Max

Bài viết này của bạn Thắng chia sẻ lại trên nhóm 3D chúc các bạn học tập tốt.

Tham gia cộng đồng hỗ trợ hỏi đáp thiết kế để được trả lời ngay

Chia sẻ:

Trả lời

Hotline 1Zalo 1