TRUNG TÂM ĐỒ HỌA GRAPHIC EXPRESS - ĐÀO TẠO NGHỀ - ĐÀO TẠO THIẾT KẾ CẤP TỐC - THIẾT KẾ WEBSITE - CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH - DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Khóa thiết kế đồ họa

Khóa học CorelDraw

Khóa học Sketchup

KHÓA HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA BẰNG ILLUSTRATOR

STT Tài liệu khóa học Tác vụ Ghi chú
1 Nội dung khóa học Download
2 Phím tắt Download
3 Giáo trình Download
4 Bài tập Download
STT Phần mềm cho windows Tác vụ Ghi chú
5 Phần mềm illustrator 2021 For Windows Download

Pass: CSHT

6 Phần mềm illustrator 2020 For Windows Download

Pass: CSHT

7 Phần mềm illustrator 2019 For Windows Download

Pass giải nén: hocdohoacaptoc.com

8 Phần mềm illustrator 2018 For Windows Download

Pass: CSHT

9 Phần mềm illustrator 2017 For Windows Download

Đang cập nhật…

10 Phần mềm illustrator 2016 For Windows Download

Pass: CSHT

STT Phần mềm cho Macbook Tác vụ Ghi chú
11 Phần mềm illustrator 2021 For Macbook Download

12 Phần mềm illustrator 2020 For Macbook Download

13 Phần mềm illustrator 2019 For Macbook Download

14 Phần mềm illustrator 2018 For Macbook Download
STT Thư viện illustrator Tác vụ Ghi chú
5 Thư viện vector Download

Đang cập nhật…

Chia sẻ:

Trả lời

Chỉ đường Đăng ký học Chọn khóa học Liên hệ Lên đầu trang