TRUNG TÂM ĐỒ HỌA GRAPHIC EXPRESS - ĐÀO TẠO NGHỀ - ĐÀO TẠO THIẾT KẾ CẤP TỐC - THIẾT KẾ WEBSITE - CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH - DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Khóa thiết kế đồ họa

Khóa học CorelDraw

Khóa học Sketchup

Chia sẻ file autocad nhà phố

Tiếp tục phần 2 mình xin Chia sẻ file autocad nhà phố mới cho các bạn nào cần. Sau đây là 1 số hình ảnh demo khi các bạn vẽ lên hình trên 3D

Các bạn có thể tải file tại đây File 1 Các bạn có thể tải file tại đây File 2 Các bạn có thể tải file tại đây File 3

Chia Sẻ File Thiết Kế Nhà Bằng Autocad P2

Hình ảnh xem trước file mặt trước khi lên 3D

Chia Sẻ File Thiết Kế Nhà Bằng Autocad P2

Hình ảnh file 2 xem trước,trước khi lên 3D

Chia Sẻ File Thiết Kế Nhà Bằng Autocad P2

Hình ảnh file 3 xem trước trước khi lên 3D

Chia Sẻ File Thiết Kế Nhà Bằng Autocad P2

Chia Sẻ File Thiết Kế Nhà Bằng Autocad P2

Chia Sẻ File Thiết Kế Nhà Bằng Autocad P2

Hình ảnh file xem trước 5 mặt trước của trước khi lên 3D

Mời bạn có thể tham khảo khóa học autocad tại đây

 

Chia sẻ:

Trả lời

Từ khóa: 
Chỉ đường Đăng ký học Chọn khóa học Liên hệ Lên đầu trang