TRUNG TÂM ĐỒ HỌA GRAPHIC EXPRESS - ĐÀO TẠO NGHỀ - ĐÀO TẠO THIẾT KẾ CẤP TỐC - THIẾT KẾ WEBSITE - CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH - DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Khóa thiết kế đồ họa

Khóa học CorelDraw

Khóa học Sketchup

Video hướng dẫn illustrator từ cơ bản đến nâng cao

Video hướng dẫn illustrator từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung khóa học illustrator...

Tài liệu chung

Tổng hợp những mẫu chung STT Nội dung Tác vụ Ghi chú 1 Mẫu in...

Tài liệu giáo trình illustrator đầy đủ

KHÓA HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA BẰNG ILLUSTRATOR STT Tài liệu khóa học Tác vụ...

Tài liệu chỉnh sửa ảnh bằng photoshop

KHÓA HỌC CHỈNH SỬA ẢNH BẰNG PHOTOSHOP STT Tài liệu khóa học Tác vụ Ghi...