Tài liệu học Photoshop

Link tải file bài tập Photoshop tại đây

học đồ hoạc cấp tốc

1. Bài 1 Tạo hiệu ứng và phục chế hình ảnh trong photoshop

2. Bài 2 ghép hình nghệ thuật trong photoshop

3. Bài 3 Cắt ghép hình ảnh và tạo hiệu ứng moto bay trong photoshop

4.Bài 4 Cắt chỉnh sửa ảnh trong photoshop

5.Bài 5 Cách cắt ghép hình cơ bản trong photoshop

 

7. Cắt ghép tượng phật và nhà sư trong photoshop

8.Cắt ghép hình ảnh Blen thay đổi màu sắc và phối cảnh

9.Ghép cảnh cô gái và chèn hiệu ứng trong photoshop

10.Cách tạo ảnh thẻ chỉ trong vài bước trong photoshop

11. Thay đổi màu sắc tạo hiệu ứng trong photoshop

12. Hướng dẫn xử lý da mặt trong photoshop

 

Trả lời