Tài liệu học Photoshop online

Tài liệu học Photoshop online

1. Bài 1 Tạo hiệu ứng và phục chế hình ảnh trong photoshop

2. Bài 2 ghép hình nghệ thuật trong photoshop

3. Bài 3 Cắt ghép hình ảnh và tạo hiệu ứng moto bay trong photoshop

4.Bài 4 Cắt chỉnh sửa ảnh trong photoshop

5.Bài 5 Cách cắt ghép hình cơ bản trong photoshop

 

7. Cắt ghép tượng phật và nhà sư trong photoshop

8.Cắt ghép hình ảnh Blen thay đổi màu sắc và phối cảnh

9.Ghép cảnh cô gái và chèn hiệu ứng trong photoshop

10.Cách tạo ảnh thẻ chỉ trong vài bước trong photoshop

11. Thay đổi màu sắc tạo hiệu ứng trong photoshop

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.