ĐÀO TẠO DẠY KÈM 1:1 ĐỒ HOẠ TẠI NHÀ VÀ ONLINE

Khóa thiết kế đồ họa

Khóa học CorelDraw

Khóa học Sketchup

Video hướng dẫn illustrator từ cơ bản đến nâng cao.

Nội dung khóa học illustrator online miễn phí

  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng công cụ xoay, lật, chọn đối tượng trong illustrator

Hướng dẫn sử sử dụng ai từ cơ bản đến nâng cao

  • Bài 2: Hướng dẫn sử dụng công công cụ Shear tool, Rectang tool, Start tool, elip tool, Reflectool, Pentool

Hướng dẫn sử sử dụng ai từ cơ bản đến nâng cao

  • Bài 3: Hướng dẫn sử dụng Pentool, Drirectt tool, Shape buider tool

Hướng dẫn sử sử dụng ai từ cơ bản đến nâng cao

  • Bài 4: Hướng dẫn sử dụng công cụ cắt hình trong illustrator

Hướng dẫn sử sử dụng ai từ cơ bản đến nâng cao

  • Bài 5: Hướng dẫn sử dụng Pathfinder công cụ cắt giao trong ai

Hướng dẫn sử sử dụng ai từ cơ bản đến nâng cao

  • Bài 6: Hướng dẫn sử dụng công cụ line tool, elip tool dropper tool Live pain bucket, pathfinder trong ai

Hướng dẫn sử sử dụng ai từ cơ bản đến nâng cao

  • Bài 7: Hướng dẫn đánh chữ trong illustrator

Hướng dẫn sử sử dụng ai từ cơ bản đến nâng cao

  • Bài 8: Hướng dẫn sử dụng công cụ Bled tool trong ai phần 1

Hướng dẫn sử sử dụng ai từ cơ bản đến nâng cao

  • Bài 9: Hướng dẫn sử dụng công cụ Bled tool trong ai phần 2

Bài 10: Hướng dẫn tạo hình con thú trong ai

Bài 11: Hướng dẫn tạo 3D trong illustrator

Bài 12: Hướng dẫn tạo khung cảnh ứng dụng công cụ Brush

https://youtu.be/pfbZYztdvNE

Chia sẻ:

Trả lời

Hotline 1Zalo 1