ĐÀO TẠO DẠY KÈM 1:1 ĐỒ HOẠ TẠI NHÀ VÀ ONLINE

Khóa thiết kế đồ họa

Khóa học CorelDraw

Khóa học Sketchup

Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup P2

1. Hướng dẫn sử dụng plugin FREDO 6 JOINT PUSH PULL :

ĐẨY ĐỘ DÀY CHO MẶT CONG.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Sketchup P2

= : Đẩy độ dày mặt cong thông thường – không có thiết lập
J: Đẩy độ dày cho mặt cong thông thường nhưng có thiết lập

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo 6 Jointpushpull Trong Sketchup

Chú ý các thiết lập.
– Finishing : Xóa hoặc giữ mặt cũ.
Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo 6 Jointpushpull Trong Sketchup
Borders : Tạo mặt phẳng viền.
+ Contour : Tạo Borders bên ngoài ( xung quanh)
+ Grid : Tạo Borders bên trong và ngoài.
+ None : Không tạo Borders.
Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo 6 Jointpushpull Trong Sketchup

R: Đẩy độ dày mặt cong. Bo tròn tại góc giao của 2 mặt cong, mặt phẳng.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo 6 Jointpushpull Trong Sketchup

V. Đẩy độ dày tịnh tiến mặt cong theo phương bất kỳ

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo 6 Jointpushpull Trong Sketchup

Giữ Shift tại vị trí bất kỳ để khóa phương tại vị trí đó.

N. Đẩy từng mặt phẳng đơn vị.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo 6 Jointpushpull Trong Sketchup

X: Đẩy độ dày tịnh tiến mặt cong theo phương pháp tuyến của mặt cong đó.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo 6 Jointpushpull Trong Sketchup

F: Đẩy bề mặt luôn trượt giao với các mặt xung quanh.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo 6 Jointpushpull Trong Sketchup

Xem thêm…

 

2. Hướng dẫn sử dụng plugin SELECTION TOYS:

 • LỰA CHỌN HOẶC LOẠI BỎ CÁC ĐỐI TƯỢNG CẠNH – MẶT PHẲNG – GROUP – COMPONENT

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Sketchup P2

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Selection Toys Trong Sketchup

3. Hướng dẫn sử dụng plugin S4U TO COMPONENT:

BIẾN ĐỐI TƯỢNG THÀNH COMPONENT.

1.Vẽ đoạn thẳng thành Component theo 1 tiết diện chọn trước. ( Công cụ mất phí, dùng free ở bản SU2015)

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Selection Toys Trong Sketchup

2&3. Biến đoạn thẳng thành component theo 3 cách.
– Chọn các đoạn thẳng → chọn lệnh.
– Chọn các đoạn thẳng và 1 tiết diện -> Chọn lệnh.
– Chọn các đoạn thẳng và 1 Component -> Chọn lệnh.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Selection Toys Trong Sketchup

4. Đặt Component vào mặt phẳng.
– Chọn Component và các mặt phẳng > Chọn lệnh.
– Kích thuộc trái vào component mới để đảo chiều.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Selection Toys Trong Sketchup

5. Biến mặt phẳng thành component theo 2 cách.

 • Chọn mặt phẳng > Chọn lệnh > Chọn lại gốc tọa độ hoặc không >
 • Chọn mặt phẳng + Component > Chọn lệnh > Chọn lại gốc tọa độ hoặc không >

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Selection Toys Trong Sketchup

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Selection Toys Trong Sketchup

6. Biến mặt phẳng thành component giống lệnh 5, không tự chọn lại được gốc tọa độ.

7. Đặt component vào mặt phẳng có số cạnh tương ứng.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Selection Toys Trong Sketchup

8. Không dùng.

9. Biến Group thành

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Selection Toys Trong Sketchup

Xem thêm…

Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup P2

3. Hướng dẫn sử dụng plugin CURVILOFT:

TẠO MẶT CONG.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Sketchup P2

 1. Tạo mặt cong từ các đường sinh

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Curviloft Trong Sketchup

Chú ý các thiết lập :
– Vòng tròn : Kết nối khép kín.
– Spline Method : Các dạng kết nối mặt cong.
– Seq : Tăng giảm đường sinh ngang.
– Interpol : Tăng giảm đường sinh dọc ( Phải tích vào)
– Vx matching : Sắp xếp lại điểm kết nối.
– Geometry : Tách nét hoặc tạo đường chéo.
Lưu ý : – Chọn lệnh sau đó chọn từng đường cong để quy ước thứ tự kết nối.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Curviloft Trong Sketchup

– Khi kết nối các đường cong khép kín, nếu bị lỗi thì bỏ tích Ô VUÔNG trong bảng Vx Matching.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Curviloft Trong Sketchup

– Nếu bỏ tích Ô VUÔNG mà vẫn lỗi thì Divide cạnh hoặc đường cong tương ứng.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Curviloft Trong Sketchup

– Có thể chọn riêng 1 mặt cong để chỉnh sửa.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Curviloft Trong Sketchup

2. Tạo mặt cong thay đổi đường sinh ngang theo 1 đường dẫn.

Các đường sinh và đường dẫn có thể là các đường tự do, nếu chúng dính vào nhau thì phải Component hoặc Group riêng,
– Thao tác : Chọn các đường sinh ngang và 1 đường dẫn → chọn lệnh.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Curviloft Trong Sketchup

Chú ý thiết lập Method :

 • Dạng 1 : Các đường sinh ngang tự động vuông góc với đường dẫn.
 • Dạng 2 : không dùng
 • Dạng 3 : Các đường sinh ngang kết nối // với

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Curviloft Trong Sketchup

3. Tạo mặt cong từ các đường sinh bao quanh mặt cong.

Các đường sinh và đường dẫn có thể là các đường tự do chúng dính vào nhanh tạo thành 1 đường liên tục khép kín. ( có thể Group hoặc component riêng )

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Curviloft Trong Sketchup

Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup P2

4. Hướng dẫn sử dụng plugin SOAP BUBBLE:

Tạo mặt cong và thổi phồng mặt cong.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Soap Bubble Trong Sketchup

1. Tạo mặt cong từ các đường bào quanh mặt cong ( các đường cong khép kín)

Thao tác : chọn các đường cong – chọn lệnh – nhập độ dày của lưới – Enter

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Soap Bubble Trong Sketchup

2. Thiết lập lại độ cứng của mặt cong

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Soap Bubble Trong Sketchup

3. Thổi phồng mặt cong :

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Soap Bubble Trong Sketchup

Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup P2

5. Hướng dẫn sử dụng plugin ARTISAN:

Tạo và chỉnh sửa khối mềm.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Sketchup P2

 1. Bo mềm khối từ khối cơ bản.

  Thao tác : Chọn đối tượng ( các mặt phẳng , khối không phải group hoặc component) > Chọn lệnh > Nhập mức độ bo mềm(1-4) > Enter ( Lưu ý khi kết thúc lệnh không được dùng lệnh Ctrl Z).
  Các phương pháp giới hạn bán kính bo tròn :
  PP1 : Offset mặt hoặc cạnh.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

PP2 : Dùng lệnh số 2 để chia thêm lưới.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong SketchupPP3 : Dùng lệnh số 4 loại bỏ mặt hoặc cạnh hoặc điểm không bo mềm.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

PP4 : Dùng lệnh số 5 để chia cắt khối hoặc bề mặt.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

3. Làm mềm khối hoặc bề mặt chia lưới, nhưng không tăng thêm số lưới.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

6. Đẩy bề mặt, giữ lại cạnh không giữ lại mặt bên trong.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

Nặn bề mặt chia lưới :

 • Cách tăng giảm bán kính vòng tròn ảnh hưởng : Nhập thông số – Ấn các phím mũi tên trái phải – Hoặc giữ các phím mũi tên trái phải đưa chuột lên xuống.
 • Cách tăng giảm mũi tên : Ấn các phím mũi tên trên dưới hoặc giữ chúng đưa chuột lên xuống.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

Chuột phải để thêm lựa chọn :

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

+ Sculpt : Đẩy cao thấp bề mặt. ( Giữ Shift để đẩy theo phương thẳng đứng).
+ Smooth : Xoa mềm bề mặt.
+ Pinch : Thu hẹp hoặc mở rộng lưới điểm.
+ Inflate : Làm nở hoặc thu hẹp khối.
+ Flatten : San bằng bề mặt theo 1 mặt làm chuẩn. ( Giữ Shift để san bằng theo mặt phẳng nằm ngang)

7. Lựa chọn bề mặt.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

9. San Vật Liệu.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

10.  Lựa chọn điểm theo bán kính ảnh hưởng.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

11. Di chuyển điểm theo bán kính ảnh hưởng.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

12. Quay điểm theo bán kính ảnh hưởng.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

13. Thu phóng điểm theo bán kính ảnh hưởng.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

14. San bằng bề mặt theo mặt phẳng tọa độ.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

15. Giảm lưới bề mặt tam giác :

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

Nếu bị lỗi thì dùng lệnh 7-Chuột phải chọn Smoot xoa mềm :

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

Cách tạo đối xứng cho các lệnh Brush :

B1 : Setting -> Brush miror -> ON

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

B2:

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Artisan Trong Sketchup

Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup P2

Bài viết có thể bản quan tâm…

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Sketchup P2

Chia sẻ:

2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup P2

Trả lời

Hotline 1Zalo 1