TRUNG TÂM ĐỒ HỌA GRAPHIC EXPRESS - ĐÀO TẠO NGHỀ - ĐÀO TẠO THIẾT KẾ CẤP TỐC - THIẾT KẾ WEBSITE - CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH - DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Khóa thiết kế đồ họa

Khóa học CorelDraw

Khóa học Sketchup

Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup

I. Hướng dẫn sử dụng PLUGIN HELIX ALONG CUVE:

 • PLUGIN SKETCHUP TẠO ĐƯỜNG XOẮN ỐC XUNG QUANH 1 ĐƯỜNG DẪN
Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin&Nbsp; Helix Along Cuve Trong Sketchup
 • Radius 1: bán kính đầu.
 • Radius 2: Bán kính cuối
 • Laps: Số vòng xoắn.
 • Sections per lap : Số cạnh của 1 vòng.
 • Phase ( degrees ) : Độ lệch góc.
 • Noise : Sự ngẫu nhiên về kích thước các vòng xoắn
 • Adherence to the curve : Đặt thấp đường xoắn sẽ lệch xa góc, đặt cao đường xoắn sẽ ôm sát vào góc của đường dẫn.
 • Direction of rotation : Đảo chiều hướng của vòng xoắn trái hay phải.
 • Create tube : Tạo ống trụ
 • Tube Radius : Bán kính ống trụ
 • Sides of the tube : Số cạnh của ống trụ.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin&Nbsp; Helix Along Cuve Trong Sketchup

Xem thêm…

Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup

II. Hướng dẫn sử dụng PLUGIN SHAPE BENDER:

CÔNG CỤ UỐN ĐỐI TƯỢNG THEO 1 ĐƯỜNG DẪN.
Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Shape Bender Trong Sketchup

⇒ Điều kiện để thực hiện lệnh : 1 đường cong tự do , 1 đối tượng bị uốn là Group hoặc Component đặt // với trục X màu đỏ, 1 đoạn thẳng xác định vị trí uốn của đối tượng lên đường cong cũng phải // với trục X.

 • Thao tác thực hiện lệnh : Chọn đối tượng → Chọn lệnh → Chọn đoạn thẳng → Chọn đường cong → xuất hiện biểu đồ :

+ Nếu bị ngược trái phải : Ấn phím mũi tên trên đảo lại.

+ Nếu bị chéo : Ấn phím mũi tên dưới đảo lại.

III. Hướng dẫn sử dụng PLUGIN LATTICE MAKER :

PLUGIN SKETCHUP TẠO HỆ KHUNG KÍNH TỪ BỀ MẶT CHIA LƯỚI
 • Width : chiều rộng của khung.
 • Depth : Chiều sâu (chiều dày) của
 • Pane Inset : Khoảng cách từ khung ngoài đến mặt kính.
 • Pane Thickness : Độ dày của tấm kính.
 • Lattice Material : Màu của
 • Pane Material : màu của kính. ( nếu không chọn màu sẽ không có kính)

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Plugin&Nbsp;Lattice Maker Trong Sketchup

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Plugin&Nbsp;Lattice Maker Trong Sketchup

Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup

IV. Hướng dẫn sử dụng PLUGIN TOOLS ON SURFACE:

PLUGIN SKETCHUP VẼ TRÊN MẶT CONG Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Tools On Surface Trong Sketchup
1. Lệnh tổng hợp. 2. Vẽ đoạn thẳng. 3. Vẽ hình chữ nhật. 4. Vẽ đường tròn. 5. Vẽ đa giác đều. 6. Vẽ hình elip 7. Vẽ hình bình hành. 8. Vẽ cung tròn. 9. Vẽ đường tròn đi qua 3 điểm. 10. Vẽ hình quạt. 11. Offset. 12. Vẽ đường tự do.  13.Chỉnh sửa. 14. Xóa đường cong trên mặt cong.
 • Giữ Ctrl hoặc Shift để xóa toàn bộ 1 đường
Các thao tác chung từ 1 đến 10 lệnh trên – Ấn Ctrl khi đang vẽ để chuyển đổi nét thường thành nét đứt. – Nhập nS để thay đổi n số cạnh của đường – Nhập nX để offset khoảng cách là n.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Tools On Surface Trong Sketchup

V: Hướng dẫn sử dụng PLUGIN BZ TOOL BAR :

PLUGIN SKETCHUP VẼ CÁC ĐƯỜNG CONG, ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 1. Vẽ đường Parabol nhiều đỉnh tiếp xúc.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Plugin Bz Tool Bar Trong Sketchup

2. Vẽ các đoạn thẳng liên tiếp Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Plugin Bz Tool Bar Trong Sketchup4. Vẽ các đoạn thẳng bo tròn góc.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Plugin Bz Tool Bar Trong Sketchup

7. Vẽ các đoạn thẳng vát góc

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Plugin Bz Tool Bar Trong Sketchup

8. Vẽ các cung tròn tiếp xúc.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Plugin Bz Tool Bar Trong Sketchup

9. Vẽ đường cong mềm liên tiếp ( giống lệnh 6)

10. Vẽ các đoạn thẳng chia đều kích thước bên trong.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Plugin Bz Tool Bar Trong Sketchup 11.      Không sử dụng 12.      Không sử dụng 13.      Vẽ đường cong mềm liên tiếp giống lệnh 6 14.      Chỉnh sửa đường BZ khi đã thoát lệnh. 15.      Tắt bật lưới điểm. 16.      Thay đổi thông số thiết lập của các lệnh 4+7+10 (khi đang edit) 17.      Nối kín dạng đường cong. 18.      Nối kín dạng đường thẳng. Lưu ý : Các đường thẳng – đường cong liên tiếp đều có thể chuyển đổi qua lại thành các đường BZ Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Plugin Bz Tool Bar Trong Sketchup Xem thêm… Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup

VI. Hướng dẫn sử dụng PLUGIN FREDO CORNER :

PLUGIN SKETCHUP CHỈNH SỬA CẠNH KHỐI.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo Corner Trong Sketchup

1.      Bo tròn, làm lõm hoặc lồi góc cạnh 2.      Vát góc cạnh 3.      Offset góc cạnh của khối 4.      Vát góc hoặc bo tròn góc của khối 5.      Undo các lệnh trên.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo Corner Trong Sketchup

Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup

VII. Hướng dẫn sử dụng PLUGIN SLICER5:

PLUGIN SKETCHUP CẮT KHỐI THÀNH CÁC TẤM LẮP GHÉP SONG SONG

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Slicer5 Trong Sketchup

– Điều kiện : Khối phải là khối Solid : Khối chuẩn không bị hở mặt, không trái mặt, không thừa cạnh, không có component hay group bên trong,
– Yêu cầu phải lưu file mới dùng được lệnh.
– Chọn Khối Solid → Chọn lệnh → thiết lập bảng :
a. Axis : chiều hướng cắt.
b. Spacing : Khoảng cách giữa các tấm.
c. Thickness : Độ dày của 1 tấm.
d. Inset at Start : Dịch chuyển từ khoảng đầu Inset at End : Dịch chuyển từ khoảng cuối Add References : Tạo ghi chú.
e. Text Height : Chiều cao chữ ghi chú.
f. Flatten : Rải các tấm theo để thi công.
Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Slicer5 Trong Sketchup
Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup

VII. Hướng dẫn sử dụng PLUGIN FREDO6 – FREDOSCALE :

PLUGIN SKETCHUP THU PHÓNG ĐA NĂNG.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo6 – Fredoscale Trong Sketchup

1. Thu phóng dạng khối hộp giống lệnh S.
– Chỉ chuột vào cạnh bất kỳ để đổi chiều hộp Scale
2. Thu phóng 1 mặt.
Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo6 – Fredoscale Trong Sketchup

3. Xô nghiêng đối tượng độ cao không đổi.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo6 – Fredoscale Trong Sketchup

4. Xô nghiêng đối tượng theo 1 mặt phẳng cố định tự chọn.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo6 – Fredoscale Trong Sketchup

5. Kéo giãn đối tượng từ khoảng giữa.

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo6 – Fredoscale Trong Sketchup
– Ấn TAB để nhập kích thước tổng
– Chuột phải chọn Show/Hide Divider(Stretch) : Hiển thị và thay đổi vị trí mặt phẳng kéo giãn.
Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo6 – Fredoscale Trong Sketchup
Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo6 – Fredoscale Trong Sketchup
Ấn Ctrl để co giãn đối xứng từ tâm. Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo6 – Fredoscale Trong Sketchup– Chuột phải chọn Interactive deformation : Hiển thị biểu đồ kéo giãn giúp thao tác nhẹ hơn Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo6 – Fredoscale Trong Sketchup
6.  Vặn xoắn đối tượng.
Khi đang dùng lệnh : Ấn TAB để chia lại khớp. Số khớp mới phải bằng bội của khớp cũ.
Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo6 – Fredoscale Trong Sketchup
Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo6 – Fredoscale Trong Sketchup
7. Quay đối tượng quanh cách điểm đặc biệt
8. Quay đối tượng theo vị trí bất kì. 
9. Uốn cong đối tượng.
– Ấn TAB để chia lại số khớp, khớp mới phải bằng bội khớp cũ.
Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Fredo6 – Fredoscale Trong Sketchup
Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup Bài viết có thể bạn quan tâm… Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Sketchup
Chia sẻ:

Trả lời

Hotline 1Zalo 1